L-Iskema ta’ Assistenza tal-Ministeru għal Għawdex u l-Ippjanar ta’ Organizzazzjonijiet Mhux Governattivi – magħrufa bħala Gozo NGO Scheme; hija inizjattiva tal-Ministeru għal Għawdex u l-Ippjanar (MGP) maħsuba biex issaħħaħ it-twassil ta’ appoġġ finanzjarju lejn Inizjattivi speċifiċi minn Organizzazzjonijiet Volontarji bbażati f’Għawdex li qed joperaw fi ħdan il-Komunità Għawdxija.

L-għanijiet ġenerali li jistabbilixxu l-Iskema huma dawn li ġejjin:

• Biex jiġu indirizzati kwistjonijiet soċjali, kulturali u/jew ambjentali fi ħdan Għawdex u l-komunitajiet tiegħu.

• Li jippromwovi l-iżvilupp sostenibbli tal-komunità fi ħdan is-soċjetà Għawdxija.

• Li jsaħħu r-riżorsi, il-kapaċitajiet u l-kapaċità tal-Organizzazzjonijiet Volontarji bbażati f’Għawdex.

• Li tappoġġja l-ħidma tal-Għaqdiet Volontarji fi ħdan is-soċjetà Għawdxija.

• Li jippromwovi u jinkoraġġixxi kultura ta’ volontarjat u parteċipazzjoni f’attivitajiet ta’ volontarjat f’Għawdex.

• Li tistimula l-kooperazzjoni u n-netwerking fost Organizzazzjonijiet Volontarji bbażati f’Għawdex.

• Li titrawwem il-kooperazzjoni bejn l-Organizzazzjonijiet Volontarji u l-Ministeru għal Għawdex u l-Ippjanar.

L-ammont massimu ta’ għajnuna finanzjarja biex tiġi implimentata kwalunkwe inizjattiva f’Għawdex mhux se jaqbeż il-ħamest elef ewro (€5000).

Il-linji gwida għall-Iskema tal-NGOs ta’ Għawdex huma ppubblikati fuq il-websajt tal-Ministeru għal Għawdex u l-Ippjanar https://gozo.gov.mt/ u l-Portal ta’ Finanzjament tal-VO www.vofunding.org.mt.

L-applikazzjonijiet iridu jintbagħtu online permezz tal-portal tal-finanzjament tas-Settur tal-Volontarjat tal-Kunsill Malti apposta www.vofunding.org.mt.

Niżżel il-Linji Gwida

Holqa diretta biex tapplika https://vofunding.org.mt/funds/154

Data tal-għeluq : Il-Ġimgħa, 15 ta’ Marzu 2024, f’nofsinhar.

FacebookTwitter