Ir-rwol tal-Ministeru għal Għawdex huwa li jassigura u jġib il-prosperità ekonomika u soċjali għall-entitajiet Għawdxin u r-residenti ta’ Għawdex, filwaqt li jieħu f’kunsiderazzjoni l-karatteristiċi uniċi u distinti ta’ din il-gżira. 

Il-Ministeru għal Għawdex għandu rwol importanti sabiex jinfluwenza l-politika nazzjonali u t-twassil ta’ programmi ta’ finanzjament nazzjonali għall-bżonnijiet u l-aspirazzjonijiet ta’ Għawdex u tar-residenti. 

Matul is-snin il-Ministeru mexxa u implimenta b’suċċess firxa wiesgħa ta’ proġetti kapitali kbar fil-gżira. L-investimenti li saru u dawk li qed isiru bħalissa f’Għawdex mill-Ministeru jirriflettu r-reżiljenza tiegħu, ir-rieda u d-determinazzjoni tal-ħaddiema. L-investimenti li saru u dawk li qed isiru bħalissa f’Għawdex mill-Ministeru, jirriflettu r-reżiljenza tiegħu, ir-rieda u d-determinazzjoni tal-ħaddiema.

Sabiex tissaħħaħ is-sostenibbiltà u l-kompetittività tal-operaturi ekonomiċi stabbiliti fil-gżira Għawdxija, il-Ministeru għal Għawdex kontinwament jinvesti u jamministra skemi speċifiċi għas-settur, kampanji promozzjonali u programmi kulturali bil-għan li jattira investiment, jiddiversifika l-ekonomija tal-gżira u joħloq opportunitajiet ta’ impjiegi ġodda. Il-Ministeru jagħraf il-ħtieġa li titwettaq strateġija ta’ żvilupp sostenibbli għall-gżira, li tinkludi għanijiet ekonomiċi, ambjentali u soċjali. 

Il-Ministeru għal Għawdex huwa impenjat fir-rwol tiegħu li jattwa għall-ġid ta’ Għawdex u l-Għawdxin u se jkompli bil-ħidma tiegħu biex mhux biss ikollu impatt pożittiv fuq il-benesseri soċjali u ekonomiċi tal-popolazzjoni Għawdxija u l-komunità kummerċjali tagħha, iżda wkoll biex ikompli jikkonsolida l-impatt pożittiv ta’ Għawdex fuq in-nazzjon.

Skip to content