Ir-rwol tal-Ministeru għal Għawdex u l-Ippjanar huwa li jassigura u jġib il-prosperità ekonomika u soċjali għall-entitajiet Għawdxin u r-residenti ta’ Għawdex, jieħu f’kunsiderazzjoni l-karatteristiċi uniċi u distinti ta’ din il-gżira filwaqt li jagħmel il-Gżejjer Maltin post aktar pjaċevoli fejn wieħed jgħix.

Il-Ministeru għal Għawdex u l-Ippjanar għandu rwol importanti sabiex jinfluwenza l-politika nazzjonali u t-twassil ta’ programmi ta’ finanzjament nazzjonali għall-bżonnijiet u l-aspirazzjonijiet ta’ Għawdex u tar-residenti. Permezz tal-Awtorità tal-Ippjanar, il-Ministeru jaġixxi wkoll f’isem il-komunità biex jipprovdi ambjent bilanċjat u sostenibbli, u kwalità ta’ ħajja aħjar għall-komunità permezz ta’ servizzi ta’ ppjanar trasparenti u ġusti, illum u għada.

Matul is-snin il-Ministeru mexxa u implimenta b’suċċess firxa wiesgħa ta’ proġetti kapitali kbar fil-gżira. L-investimenti li saru u dawk li qed isiru bħalissa f’Għawdex mill-Ministeru għal Għawdex u l-Ippjanar jirriflettu r-reżiljenza tiegħu, ir-rieda u d-determinazzjoni tal-ħaddiema.

Sabiex tissaħħaħ is-sostenibbiltà u l-kompetittività tal-operaturi ekonomiċi stabbiliti fil-gżira Għawdxija, il-Ministeru għal Għawdex u l-Ippjanar kontinwament jinvesti u jamministra skemi speċifiċi għas-settur, kampanji promozzjonali u programmi kulturali bil-għan li jattira investiment, jiddiversifika l-ekonomija tal-gżira u joħloq opportunitajiet ta’ impjiegi ġodda. Il-Ministeru jagħraf il-ħtieġa li titwettaq strateġija ta’ żvilupp sostenibbli għall-gżira, li tinkludi għanijiet ekonomiċi, ambjentali u soċjali.

Il-Ministeru għal Għawdex u l-Ippjanar huwa impenjat fir-rwol tiegħu li jattwa għall-ġid ta’ Għawdex u l-Għawdxin u se jkompli bil-ħidma tiegħu biex mhux biss ikollu impatt pożittiv fuq il-benesseri soċjali u ekonomiċi tal-popolazzjoni Għawdxija u l-komunità kummerċjali tagħha, iżda wkoll biex ikompli jikkonsolida l-impatt pożittiv ta’ Għawdex fuq in-nazzjon. Il-Ministeru għal Għawdex u l-Ippjanar iħaddan diversi valuri ewlenin li jiggwidaw l-operat u d-deċiżjonijiet tiegħu: Ekwità u Trasparenza, Effiċjenza u Puntwalità, Integrità u Żvilupp Sostenibbli. Dawn il-valuri jservu bħala l-pedament li fuqu jopera l-Ministeru għal Għawdex u l-Ippjanar, li jiggwida l-isforzi tiegħu lejn it-titjib ta’ Għawdex u r-residenti tiegħu filwaqt li jiżgura ppjanar u żvilupp responsabbli u ekwu għall-Gżejjer Maltin.