Deskrizzjoni

Permezz ta’ din l-iskema, għandha tingħata għajnuna lil min iħaddem fil-forma ta’ għotja finanzjarja mifruxa fuq perjodu ta’ 3 snin, imħallsa proporzjonalment fuq in-numru ta’ ġranet li l-impjegat jingħata telework. L-iskema toffri wkoll għotja finanzjarja relatata mal-Investiment Teknoloġiku u Kapitali biex l-impjegat jgħammar bl-għodda meħtieġa biex iwettaq il-kompiti.

L-Iskema ta’ Teleworking ta’ Għawdex se tipprovdi għajnuna lil min iħaddem, ibbażat u rreġistrat f’Malta, biex joffri lill-impjegati tagħhom residenti Għawdxin il-faċilità li jaħdmu mid-dar jekk il-kompiti tagħhom relatati max-xogħol ikunu mwettqa bl-istess mod. Li jipprovdu lill-impjegati l-opportunità li jibbilanċjaw l-impenji tax-xogħol u tal-ħajja tagħhom, filwaqt li xorta jżommu l-istess livell ta’ prestazzjoni fl-organizzazzjoni kollha, jingħata prominenza minn organizzazzjonijiet varji kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll internazzjonali. L-offerta ta’ dan il-livell ta’ flessibbiltà lill-forza tax-xogħol timplika ġestjoni mill-bogħod, li sussegwentement teħtieġ sistema ta’ kejl tax-xogħol aktar robusta u adattabbli. Madankollu, huwa mifhum ħafna li din il-flessibbiltà tippermetti lill-impjegat li jkun dejjem aktar produttiv, tinċentiva lill-impjegat biex imur il-mili żejjed u jissostitwixxi l-ħin mitluf fl-ivvjaġġar b’xogħol attwali magħmul.

Żona ta’ Informazzjoni

1) Xogħol u rtirar fi ħdan l-Unjoni;

2) Tfittex impjieg fi Stat Membru ieħor; 

3) Li tieħu impjieg fi stat membru ieħor;

4) Impjegati; 

5) Termini ta’ impjieg stipulati bil-liġi jew strument statutorju.

Ħolqa biex tapplika

https://ministryforgozo.gov.mt/en/Pages/eForms/Gozo-Teleworking-Scheme.aspx

Aġġorna d-data

11 ta’ Settembru 2020

FacebookTwitter
Skip to content