Deskrizzjoni

Il-Gozo Back Office Employment Refund Scheme se tipprovdi għajnuna lil min iħaddem, fil-forma ta’ rimborż parzjali ta’ salarji għal xogħol full-time, fuq kuntratt minimu ta’ tliet snin f’

a) jew minn persunal ġdid impjegat mill-1 ta’ Jannar 2020, li jwettaq operazzjonijiet ta’ back office ibbażati f’Għawdex jew 

b) persunal diġà impjegat mal-impriża iżda, mill-1 ta’ Jannar 2020, qed iwettaq operazzjonijiet ta’ back office ibbażati f’Għawdex.

Billi tħeġġeġ it-twaqqif ta’ operazzjonijiet ta’ back office bbażati f’Għawdex, l-iskema se tistimula aktar investiment mis-settur privat u tgħin biex jinħolqu aktar opportunitajiet ta’ xogħol u ta’ kwalità aħjar f’Għawdex, biex tattira ħaddiema b’ħiliet u edukati ħafna. L-iskema se tikkontribwixxi wkoll biex jitnaqqsu d-disparitajiet eżistenti fis-salarji bażiċi medji bejn Malta u Għawdex.

Li tikkwalifika għall-eliġibilità taħt din l-iskema ma teskludix lill-kumpanija benefiċjarja li tapplika għal inċentivi amministrati mill-Ministeru għal Għawdex – prinċipalment l-Iskema ta’ Rifużjoni tal-Impjiegi t’Għawdex u l-Iskema ta’ Rilokazzjoni tan-Negozju t’Għawdex, sakemm l-applikazzjoni ma tirreferix għall-istess impjegat.

Żona ta’ Informazzjoni

1) Il-bidu, it-tmexxija u l-għeluq ta’ negozju;

2) Ċaqliq ta’ negozju fi Stat Membru ieħor.

Ħolqa biex tapplika

https://ministryforgozo.gov.mt/en/Pages/eForms/Pages%20Schemes%202022/Gozo-Back-Office-Employment-Refund-Scheme-.aspx

Aġġorna d-data

11 ta’ Settembru 2020

FacebookTwitter
Skip to content