Deskrizzjoni

Adulti b’diżabilità ta’ aktar minn 23 sena u residenti Għawdex jistgħu japplikaw biex jibdew jattendu ċ-Ċentru ta’ Matul il-Jum Santa Marta, li għandu l-għan li jżid il-potenzjal tal-utenti tas-servizz u jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-individwu permezz tal-attività u t-tagħlim.

Ladarba kandidat jitqies eliġibbli, tiġi organizzata konferenza multidixxiplinarja dwar il-każ biex jiġu vvalutati u indirizzati l-ħtiġijiet, il-preferenzi u l-potenzjal partikolari tal-individwu. Imbagħad jitfassal programm personalizzat u l-utent tas-servizz jitqiegħed f’unità kif xieraq.

Żona ta’ Informazzjoni

Kura tas-saħħa – Jkollok trattament mediku fi stat membru ieħor.  

Ħolqa biex tapplika:

https://www.servizz.gov.mt/mt/Pages/Sa__a-u-Kura-fil-Komunit_/Servizzi-g_all-Komunit_/Kura-fil-Komunit_/WEB1989/default.aspx

L-applikazzjoni ġiet l-aħħar aġġornata fil-11 ta’ Settembru 2020

 

FacebookTwitter
Skip to content