Salarji Edukattivi

Responsabbli mill-ħruġ ta’ pagamenti personali, fil-ħin u effiċjenti, mid-Diviżjoni tal-Edukazzjoni.
Sigħat ta ‘Ftuħ: 7.00am sat-3.00pm ( Sajf u Xitwa )ied huma soġġetti għal rettifikazzjoni.

Salarji tas-Saħħa

Din it-taqsima hija responsabbli biex tħallas is-salarji ( emolumenti personali ) lill-impjegati li jaħdmu fid-Diviżjoni tas-Saħħa fuq bażi ta ‘erba’ ġimgħat. Sigħat ta ‘Ftuħ: mit-Tnejn sal-Ġimgħa mis-7.30 am sal-15:30 pm esklużi l-Festi Pubbliċi.

Salarji tal-Pulizija

Responsabbli li joħroġ impjegati ’ rimunerazzjoni b’mod preċiż u f’waqtu bl-aġġustamenti korretti.Email: police.salaries@gov.mt

Salarji tal-MTIP

Salarji tal-impjegati tal-Ministeru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali. Sigħat ta ‘Ftuħ: mit-Tnejn sal-Ġimgħa mis-7.30 am sal-15:00 pm esklużi l-Festi Pubbliċi.

Is-Salarji tal-MAFA, MECP U MTCP (CMD)

Salarji tal-impjegati tal-Ministeru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali, Ministeru għall-Ambjent, Tibdil fil-Klima u Ippjanar u l-Ministeru għat-Turiżmu u l-Ħarsien tal-Konsumatur – Diviżjoni tat-Tindif u l-Manutenzjoni ( CMD ). Sigħat ta ‘Ftuħ: mit-Tnejn sal-Ġimgħa mis-7.30 am sal-15:00 pm esklużi l-Festi Pubbliċi.

Tqegħid u Validazzjoni tad-Dejta tar-Reġistru Ċivili

Id-Data Input u l-Validation Section, hija responsabbli mir-reġistrar ta’ ċertifikati tat-twelid, ċertifikati taż-żwieġ u ċertifikati tal-mewt, meħudin minn reġistri għal fuq il-programm tal-komputer, jiġifieri ikkompjuterizzati. Dawn iċ-ċertifikati jmorru lura mill-2014 sa l-1863, u li huma ta’ ċittadini Maltin u Għawdxin. Fl-ipproċessar ta’ dan it-tagħrif, it-taqsima hija responsabbli wkoll mill-korrettezza tat-tagħrif li qiegħed jiġi mdaħħal fuq id-data tal-komputer.

Sigħat ta ‘Ftuħ: mit-Tnejn sal-Ġimgħa
Mill-1 ta’ Ottubru sal-15 ta’ Ġunju: mis-7.15 a.m. sal-4.45 ta’ waranofsinhar
16 ta ‘Ġunju sat-30 ta’ Settembru: mis-7.00am sas-1.00 pm

Is-Salarji Ċentrali u s-Servizz tal-Pensjonijiet

Ir-responsabbiltajiet ewlenin tat-Taqsima tas-Salarji Ċentrali jinkludu l-ipproċessar u l-manutenzjoni tal-emendi tas-salarji u l-bidliet fil-pagi fid-Dipartimenti kollha tal-Gvern f’waqtu u preċiżi skont il-politiki stabbiliti u regolamenti li joħorġu prinċipalment minn dak il-PSMC. Dit-Taqsima żżomm koordinazzjoni bla heda mat-taqsimiet diversi tal-HR, fi ħdan id-Dipartimenti tal-Gvern. Dan, biex tiżgura li b’mod korrett u adekwat, l-effettività tal-payroll lill-impjegati fis-servizz, skont il-linji gwida tal-PAHRO lill-impjegati, u kif stipulat fil-Public Services Management. It-Taqsima tal-Salarji Ċentrali hija responsabbli għal kull aġġornar, promozzjonijiet, u ħatriet tal-impjegati kollha li jinsabu fuq il-lista tal-Gvern. Dover ieħor li jitwettaq mit-Taqsima Ċentrali tas-Salarji, hija s-servizz ta’ assistenza li toffri, kif ukoll informazzjonii għall-mistoqsijiet, li tiltaqa’ magħhom it-Taqsima tal-HR, u mill-impjegati tal-Gvern, fi ħdan id-Dipartimenti Governattivi. Ir-Responsabbilta`dwar il-Pensjonijet tat-Teżor jindkludu l-komputabbilità eżatta u fil-ħin tal-ħruġ tal-Pensjonijiet tat-Teżor u għotjiet pagabbli lill-impjegati eleġibbli tal-Gvern, u li għandhom servizz kontinwu sa mill-15 ta’ Jannar 1979. Dawk eliġibbli jinkludu wkoll dawk tal-Forzi Armati ta’ Malta, is-Sezzjoni Korrettiva, u l-Korp tal-Pulizija. Ma’ dan it-Teżor, huwa wkoll responsabbli mill-ħruġ tal-bonus u għotjiet oħra li jingħataw lill-pensjonanti. Minħabba tdan kollu, it-Taqsima tat-Teżor tikkoordina mad-Dipartiment tar-Riżorsi Umani, għal dawk l-impjegati kollha li se jilħqu l-età tal-pensjoni. Dit-Taqsima wkoll tipprovdi assistenza u tagħrif għall-mistoqsijiet li jibagħtu regolarment il-pensjonanti. Funzjoni oħra li hija l-mandat ta ‘din it-Taqsima hija l-ġbir tal-proporzjonijiet tal-Qsim tal-Ispiża tal-Pensjonijiet tat-Teżor minn Korporazzjonijiet u Entitajiet tal-gvern ex-gvern fuq bażi annwali. Sigħat ta ‘Ftuħ: mit-Tnejn sal-Ġimgħa Mis-7.00 – 3.15 fix-Xitwa u s-Sajf

Il-Unit ta’ Verifikazzjoni

L-UNITÀ TAL-VERIFIKAZZJONI L-Unità ta ‘Verifika hija responsabbli biex tiżgura governanza tajba, implimentazzjoni u aderenza mal-istandards – kwistjonijiet identifikati huma soġġetti għal rettifikazzjoni.

FacebookTwitter
Skip to content