Id-Direttorat ta’ Manutenzjoni huwa responsabbli għaż-żamma tal-infrastruttura pubblika, li tagħha l-Ministeru ta’ Għawdex jagħmel tajjeb għalih. Dan jinkludi l-manutenzjoni ta’ monumenti pubbliċi, toroq, infrastrutura anċillari. Dan id-Direttorat huwa wkoll responsabbli sabiex jipprovdi ħażniet ta’ affarijiet ta’ kull xorta meħtieġa mill-Ministeru biex jaqdi l-operazzjonijiet Moreover, the Maintenance Directorate is responsible for the upkeep and maintenance of the Ministry’s car fleet.

It-Taqsimiet li jaqgħu taħt dan id-Direttorat huma:

• It-Taqsima tal-Mastrudaxxi
• It-Taqsima tal-Kostruzzjoni u l-Manutenzjoni
• It-Taqsima tal-Monumenti u l-Funtani
• It-Taqsima tal-Elettriċità
• It-Taqsima tal-Imħażen
• It-Taqsima tal-Mekkaniks
• It-Taqsima tal-Mekkaniks • It-Taqsima tat-Toroq

Sigħat tal-Uffiċċju:

• Mill-1 ta’ Ottubru sal-15 ta’ Ġunju:
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa mis-07:30 sal-15:00

• Mis-16 ta’ Ġunju sat-30 ta’ Settembru:
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa mis-07.30 sas-13.30

Direttorat tal-Manutenzjoni
Pjazza San Franġisk
Rabat, VCT 1335
Għawdex – Malta
• Telefown 22156926
• Email: maintenance.mgoz@gov.mt

FacebookTwitter
Skip to content