Dan id-Direttorat huwa responsabbli mit-tmexxija tat-taqsimiet li huma mniżżla hawn taħt bil-għan li jipprovdi servizz ta’ kwalità liċ-ċittadin waqt li jkun qed jamministra sussidji u skemi li joħroġu minn żmien għal żmien mill-Ministeru għal Għawdex. Id-Direttorat huwa wkoll responsabbli
servizz lill-Komunità, lil vulnerabbli, lill-persuni li għandhom diżabilità kif ukoll li jipprovdi servizzi u faċilitajiet għall-persuni li jipprattikaw l-isports Għawdex.

Taqsimiet li jagħmlu parti mid-Direttorat tas-Servizzi għal Għawdex

• Taqsima Kura tal-Anzjani u Persuni b’diżabilità
• Iċ-Ċentru ta’ Matul il-Jum Santa Marta għall-Persuni b’diżabilità
• Il-Unit tax-Xogħol Soċjali
• Uffiċċju Akkomodazzjoni soċjali
• eResidence Unit
• L-Uffiċċju tal-Passaporti
• L-Uffiċċju Industrijali tax-Xogħol u Relazzjonijiet
• L-Uffiċċju tal-Liċenzji u tat-Testijiet
• L-Ispettorat tas-Saħħa u l-Uffiċċju tas-Servizzi
• Uffiċċji tas-Sigurtà Soċjali – Rabat u Nadur
• Kumpless Sportiv
• Uffiċċju tal-Kummerċ
• Taqsima Sussidji u Skemi
• Uffiċċju tan-Nutar tal-Gvern
• Ċentru tal-Voluntieri

Kuntatt:

Imejl: servicesgozo.mgoz@gov.mt
Ħolqa għall-mistoqsijiet tal-Helpdesk: https://helpdesk.mgoz.gov.mt/support/home

FacebookTwitter