L-għanijiet ewlenin tad-Direttorat għall-Wirt Kulturali, huwa l-ħarsien, ir-restawr u l-għożża tas-siti kulturali kollha li jaqgħu taħt il-Ministeru ta’ Għawdex, kif ukoll il-promozzjoni ta’ Għawdex bħala gżira distinta u kulturali. Dan kollu jitwettaq b’impenn billi fil-kalendjaru annwali, id-Direttorat jorganizza u jippromwovi attivitajiet varji ta’ kalibru. Id-Direttorat huwa wkoll resposabbli mit-tmexxija u l-ħarsien taċ-Ċittadella, b’postijiet varji u ta’ interess fi ħdanu, bħalma huwa ċ-Ċentru tal-Viżitaturi. Barra hekk, id-Direttorat jaħdem biex iseddaq l-apprezzament tal-patrimonjiu tagħna, billi regolarment jorganizza taħditiet informattivi, u jsejjaħ gwidi turistiċi, biex jitqajjem l-interess kemm fost ir-residenti u anki lill-barranin.

KUNTATT:
Direttorat tal-Wirt Kulturali
11 Triq it-Telgħa tal-Kastell
Rabat,Għawdex – Malta

Telefown: +356 22156442
Imejl: culturalheritage.mgoz@gov.mt

Ħinijiet tal-Uffiċċju mit-Tnejn sal-Ġmigħa: 07.00 u 15.00 (is-sena kollha)

Dawn it-taqsimiet imniżżla hawn taħt jagħmlu parti mid-Direttorat għall-Wirt Kulturali.

L-Uffiċċju Ammistrattiv taċ-Ċittadella
L-Uffiċċju Amministrattiv taċ-Ċittadella huwa responsabbli mit-tmexxija u ż-żamma f’lokha taċ-Ċittadella. L-Uffiċċju għandu t-tmexxija taċ-Ċentru tal-Viżitaturi, li joffri lil dawn, film awto viżuali dwar l-istorja ta’ Għawdex. Id-dover ta’ dan l-Uffiċċju, huwa l-konservazzjoni u r-restawr ta’ monumenti storiċi biex kull viżitatur iħoss u japprezza esperjenza unika.

KUNTATT:
I-Uffiċċju Amministrattiv taċ-Ċittadella
11 Triq it-Telgħa tal-Kastell
Rabat, Gozo

Telefown:
Uffiċċju Amministrattiv: +356 22156495
Ċentru tal-Viżitaturi : +356 22156507 / 452

Imejl: cittadellagozo@gov.mt

Ħinjiet tal-Uffiċċju: Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 07.00 – 15.00
Il-Ħinijiet tal-Ftuħ taċ-Ċentru ta’ Viżitaturi huma:
It-Tlieta, L-Erbgħa, Il-Ġimgħa, is-Sibt u l-Ħadd – 09.00 u 16.30 p.m. It-Tnejn ikun magħluq
Magħluq mill-1 ta’ Jannar, fil-Ġimgħa l-Kbira, u l-24, il-25, u l-31 ta’ Diċembru.

KONĊESSJONIJIET SPEĊJALI
Dawk l-istudenti, anzjani, u persuni akkumpanjati minn persuni li qegħdin fl-Iskema tal-Passaporti ta’ HM (Heritage Malta), ma jħallsux biex jidħlu f’dan il-post. Gruppi ta’ istituzzjonijiet edukattivi, Kunsilli Lokali u NGO’s, ukoll jistgħu jidħlu b’xejn. Dawn il-konċessjonijiet ma japplikawx lill-ogranizzjonijiet l-għandhom interessi kummerċjali.
Il-Unit tal-Kultura
Il-Unit tal-Kultura jipprovdi servizzi, taħt imsemmija, lill-artisti Għawdxin, mhux governattivi u anki lill-pubbliku inġenerali.
• L-Organizzazzjoni ta’ attivitajiet kulturali
• Sapport loġistiku għall-attivitajiet kulturali
• Pubbliċità lill-attivtajiet
• Kalendarju dettaljat li juri l-attivitajiet li se jsiru f’Għawdex
• Esibizzjonijiet fil-Banca Giuratale u ċ-Ċentru Kulturali taċ-Ċittadella.
• Is-Servizzi offruti mid-Dipartiment tal-Informazzjoni – Sezzjoni Għawdex Pubblikazzjonijiet tad-DOI

KUNTATT:
Il-Unit tal-Kultura
Banca Giuratale
Pjazza Indipendenza
Rabat, Gozo – Malta

Telefown:
Banca Giuratale: +356 22156700 / 5
Unit għall-Attivitajiet: +356 22100152
Iċ-Ċentru Kulturali taċ-Ċittadella: +356 22156719/2

Imejl:
gozoculturalevents@gov.mt
culturefund.mgoz@gov.mt
christmasingozo@gov.mt

Banca Giuratale:
Ħinijiet tal-Uffiċċju: Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 07.00 – 15.00
Ħinijiet ta’ Ftuħ għall-Wirjiet: Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 07.00 – 14.30
Ġranet Biex Tara l-Wirjiet: is-Sibt, il-Ħadd u Btajjel Pubbliċi mid-09.00 sa nofsinhar.

Iċ-Ċentru Kulturali taċ-Ċittadella:
Ħinijiet tal-Uffiċċju: Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 07.00 – 15.00
Is-Swali: Mit-Tnejn sal-Ħadd, inklużi Btajjel Pubbliċi: 07.00 – 17.00 (is-sena kollha)

IĊ-ĊENTRU KULTURALI TAĊ-ĊITTADELLA
Ħinijiet tal-Ftuħ
Mit-Tnejn sal-Ħadd, inklużi Btajjel Pubbliċi, 07.00 – 05.00

Il-Unit tar-Restawr
Dan il-unit huwa responsabbli għall-konservazzjoni ta’ siti storiċi u patrimonjali, li jaqgħu taħt il-Ministeru għal Għawdex, inklużi s-swar u l-fortifikazzjonijiet taċ-Ċittadella. Dan il-Unit tar-Restawr huwa wkoll responsabbli mir-restawr u l-ħarsien tan-niċeċ, u statwi li jinsabu fl-imkejjen ta’ Għawdex u Kemmuna.

KUNTATT:
Il-Unit tar-Restawr
Triq Bieb l-Imdina
Iċ-Ċittadella
Rabat,Għawdex – Malta

Telefown +356 22156406
+35622156720

Email: culturalheritage.mgoz@gov.mt

Sigħat tal-Uffiċċju:
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa mis-07.00 a.m. – 1.00 p.m. (16 ta’ Ġunju – 30 ta’ Settembru)
mis-07.15 a.m. – 16.45 p.m. (1 ta’ Ottubru sal-15 ta’ Ġunju)

FacebookTwitter
Skip to content