Il-Ministeru għal Għawdex jippromulga l-iżvilupp sostenibbli tal-gżejjer ta’  Għawdex u Kemuna.  Ir-responsabbiltà  taħt il-kura tas-Segretarju Permanenti u Diviżjonijiet u Direttorati, taqa’ taħt il-kappa tal-Ministeru.  L-uffiċċju tas-Segretarju Permanenti jipprovdi sostenn u pariri dwar temi varji, u jirrakomanda sensiela  ta’ azzjonijiet li jġiegħlu lill-Ministeru għal Għawdex jilħaq l-għanijiet tal-Amministrazzjoni Pubblika.

Is-Segretarju Permanenti jassigura l-effiċjenza maġinerali ta’ Diviżjonijiet respettivi, u ta’ entitajiet li jagħmlu parti minn sett ta’ xogħlijiet.  Is-Segretarju Permanenti huwa wkoll responsabbli biex l-allokazzjoni ta’ fondi tkun minfuqa kif suppost.  Jerġa’, irid jassigura li l-Ministeru għal Għawdex huwa sewwa rrappreżentat, u għandu partiċipazzjoni attiva fl-Unjoni Ewropa u l-Fora Internazzjonali.  Dan ikompli u jipprova jgħin biex jiġu identifikati l-opportunitajiet għall-fondi li huma pprovduti b’koeżjoni mill-Unjoni Europa.

FacebookTwitter