• L-Uffiċċju Elettorali kien inkarigat bir-responsabbiltà tal-Kumitat tal-Ismijiet tat-Toroq fit-8 ta’ Jannar 2016, permezz tal-Att Nru II tal-2016.

• L-isem u l-isem ġdid ta’ toroq f’Għawdex, minbarra toroq arterjali u ta’ distribuzzjoni determinati mill-Pjan ta’ Struttura għandhom isiru wara li l-Kunsill Lokali ta’ dik il-lokalità jissottometti r-rakkomandazzjoni tiegħu lill-Ministru responsabbli għall-Uffiċċju Elettorali li għandu jirreferi dawk ir-rakkomandazzjonijiet lil Għawdex. Kumitat tal-Ismijiet tat-Triq għall-parir tiegħu.

• L-isem jew l-isem ġdid ta’: (i) toroq arterjali u ta’ distribuzzjoni determinati mill-Pjan ta’ Struttura; (ii) monumenti nazzjonali; (iii) parks nazzjonali; (iv) ġonna nazzjonali; (v) oqsma industrijali; (vi) portijiet; (vii) ajruporti; (viii) territorji oħra, stabbilimenti, bini u oġġetti elenkati fir-Raba’ Skeda li tinsab mal-Att dwar il-Gvern Lokali (Kapitolu 363 tal-Liġijiet ta’ Malta) għandhom ikunu diretti mill-Ministru responsabbli għall-Uffiċċju Elettorali, li għandu jaġixxi fuq ir-rakkomandazzjoni tal- Il-Kumitat tal-Ismijiet tat-Triq Għawdex wara li dan il-kumitat jikkonsulta mal-Kunsilli Lokali kollha tal-lokalitajiet li jmissu maż-żona li se tissemma hekk.

FacebookTwitter