L-Information Managment Unit (IMU) huwa responsabbli sabiex jikkuraġġixxi u jigwida lill-Managment tal-Informazzjoni bi strateġija f’lokha fi ħdan il-Ministeru, u jgħin fit-teknoloġija infrastrutturali għall-kisba u bidliet effettivi. Il-funzjonijiet primarji tal-IMU jinkludu:

 

  • Il-formazzjoni ta’ pjanijiet strateġiċi u operattivi tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni (ICT)/Sistemi tal-Informazzjoni (IS) għall-Ministeru li jikkumplimentaw u jikkontribwixxu lejn il-kisba tal-istrateġija tal-ICT tal-Gvern nazzjonali.
  • Jipprovdi direzzjoni u appoġġ lis-Segretarju Permanenti dwar kwistjonijiet strateġiċi tal-ICT.
  • Ġestjoni tal-appoġġ tal-ICT/IS, kuntratturi u monitoraġġ tal-provvista tas-servizz.
  • Il-ġestjoni tat-teknoloġija/sistemi tal-informatika fi ħdan il-Ministeru.
  • Il-ġestjoni tal-baġit tal-ICT u l-ottimizzazzjoni tar-riżorsi tal-ICT.
  • L-identifikazzjoni tal-ħtiġijiet ta’ taħriġ fl-ICT/IS u t-twettiq ta’ taħriġ kif meħtieġ.
  • L-applikazzjoni ta’ politiki, standards u proċeduri mal-Gvern kollu.
  • Riċerka u governanza tal-ICT/IS

 

The Information Management Unit collaborates with the Malta Information Technology Agency (MITA), other ministries, broader public sector organizations and private sector suppliers on cross-government initiatives in support of government’s objectives.

 

Imejl: imu.mgoz@gov.mt

FacebookTwitter