L-għan ewlieni tal-Gozo Sports Board huwa li jiżviluppa, jippromwovi, jikkontrolla u jirregola l-isport fil-forom kollha tiegħu fit-territorju kollu tal-gżira Għawdxija, fi spirtu ta’ fair play u f’konformità mar-regoli, bye-laws u r-regolamenti kollha kif jista’ jkun fis-seħħ minn żmien għal żmien.

FacebookTwitter