Dan id-Direttorat huwa responsabbli mit-tmexxija tat-taqsimiet li huma mniżżla hawn taħt bil-għan li jipprovdi servizz ta’ kwalità liċ-ċittadin waqt li jkun qed jamministra sussidji u skemi li joħroġu minn żmien għal żmien mill-Ministeru għal Għawdex. Id-Direttorat huwa responsabbli wkoll li jipprovdi servizz fil-komunità lil dawk vulnerabbli, anzjani u persuni b’diżabilità u li jipprovdi faċilitajiet u servizzi lill-persuni li jipprattikaw l-isport f’Għawdex.

Taqsimiet li jagħmlu parti mid-Direttorat tas-Servizzi għal Għawdex

• Taqsima Kura tal-Anzjani u Persuni b’diżabilità

• Iċ-Ċentru ta’ Matul il-Jum Santa Marta għall-Persuni b’diżabilità

• Il-Unit tax-Xogħol Soċjali

• Uffiċċju Akkomodazzjoni soċjali

• eResidence Unit

• L-Uffiċċju tal-Passaporti

• L-Uffiċċju Industrijali tax-Xogħol u Relazzjonijiet

• L-Uffiċċju tal-Liċenzji u tat-Testijiet

• L-Ispettorat tas-Saħħa u l-Uffiċċju tas-Servizzi

• Uffiċċji tas-Sigurtà Soċjali – Rabat u Nadur

• Kumpless Sportiv

• Uffiċċju tal-Kummerċ

• Taqsima Sussidji u Skemi

• Uffiċċju tan-Nutar tal-Gvern

• Ċentru tal-Voluntieri

Kuntatt:

Ħolqa għall-mistoqsijiet tal-Helpdesk: https://helpdesk.mgoz.gov.mt/support/home

FacebookTwitter