Dan id-Direttorat jipprovdi servizzi ta’ xejra korporattiva lid-diviżjonijiet u d-Direttorati li jaqgħu taħt il-Ministeru għal Għawdex. Is-Servizzi jinkludu Rendikonti u Finanzi, Procurement, People Management u Salarji.

Is-Servizz korporattiv jinkludi wkoll l-Uffiċċju Legali, ir-Reġistru Ċentrali, il-Unit tal-Loġistika u s-Sapport, Reception u l-immaniġjar tas-swali tal-Wirjiet.

Huwa responsabbli għall-ippjanar u t-tqassim tal-pjanijiet kummerċjali u tar-Riżorsi Umani.

FacebookTwitter