Id-Direttorat għall-Affarijiet Rurali jippromwovi, jgħin u jmexxi t-taqsimiet tal-Agrikultura u s-Sajd billi joffri diversi servizzi lill-bdiewa u lis-sajjieda Għawdxin. L-għajnuna li ser tingħata hija dik loġistika, teknika u finanzjarja. Permezz ta’ dan id-Direttorat jingħataw ukoll servizzi lill-pubbliku inġenerali fiż-żamma ta’ ġonna u Parks.

It-Taqsimiet li jaqgħu taħt dan id-Direttorat huma:

• Parks u ġonna pubbliċi
• Colds stores
• Dawwara Nursery (Il-Ġnien tal-Gvern)
• L-Uffiċċju tas-Sajd
• Front Office Paying Agency
• Il-Farm Esperimentali tal-Gvern
• Il-Biċċerja f’Għawdex
• L-Ispettorat fl-Imġarr
• Servizzi Veterinarji

Sigħat tal-Uffiċċju:

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 07.00 – 15.00

FacebookTwitter