Type: Korpi Maħtura Uffiċjalment

Gozo Sports Board

L-għan ewlieni tal-Gozo Sports Board huwa li jiżviluppa, jippromwovi, jikkontrolla u jirregola l-isport fil-forom kollha tiegħu fit-territorju kollu tal-gżira Għawdxija, fi spirtu ta’ imġieba u f’konformità mar-regoli, leġiżlazzjonijiet u regolamenti kollha kif jista’ jkun. tkun fis-seħħ minn żmien għal żmien.

Kumitat Ċelebrazzjonijiet Nazzjonali u Reġjonali​

Il-Kumitat Festi Nazzjonali u Reġjonali huwa responsabbli mill-organizzazzjoni taċ-ċelebrazzjonijiet uffiċjali tal-ħames festi nazzjonali ta’ Malta f’Għawdex, i.e. Jum il-Ħelsien (31 ta’ Marzu), Sette Giugno (7 ta’ Ġunju), Jum il-Vitorja (8 ta’ Settembru), Jum l-Indipendenza (21 ta’ Settembru) u Jum ir-Repubblika (13 ta’ Diċembru). Dawn iċ-ċelebrazzjonijiet uffiċjali fuq il-gżira Għawdxija jikkumplimentaw iċ-ċelebrazzjonijiet nazzjonali li jsiru mill-Gvern Ċentrali f’Malta u ġeneralment isiru fi ġranet alternattivi qrib il-Festa Nazzjonali. Il-kumitat huwa wkoll responsabbli minn ċelebrazzjonijiet oħra li jsiru fuq livell reġjonali, bħall-Karnival ta’ Għawdex, u Jum Għawdex fit-28 t’Ottubru, fost l-oħrajn.

Soċjetà Agrikola, Industrijali u Kulturali​

Is-Soċjeta’ Agrikola, Industrijali u Kulturali ta’ Għawdex tmur lura għas-sena 1855 meta saret l-ewwel Wirja Agrarja. Minn dakinhar is-Soċjetà evolviet biex tippromwovi u turi apprezzament lejn ix-xogħol tal-bdiewa, ir-raħħala u l-artiġjani.

Is-Soċjetà torganizza avvenimenti annwali bħall-Wirja tar-Rebbiegħa f’Mejju, l-Wirja Agrikola, Industrijali u Kulturali f’nofs Awwissu u l-Wirja tal-Milied f’Diċembru.

Kumitat tal-Ismijiet tat-Toroq f’Għawdex

• L-Uffiċċju Elettorali kien inkarigat bir-responsabbiltà tal-Kumitat tal-Ismijiet tat-Toroq fit-8 ta’ Jannar 2016, permezz tal-Att Nru II tal-2016.

• L-isem u l-isem ġdid ta’ toroq f’Għawdex, minbarra toroq arterjali u ta’ distribuzzjoni determinati mill-Pjan ta’ Struttura għandhom isiru wara li l-Kunsill Lokali ta’ dik il-lokalità jissottometti r-rakkomandazzjoni tiegħu lill-Ministru responsabbli għall-Uffiċċju Elettorali li għandu jirreferi dawk ir-rakkomandazzjonijiet lil Għawdex. Kumitat tal-Ismijiet tat-Triq għall-parir tiegħu.

• L-isem jew l-isem ġdid ta’: (i) toroq arterjali u ta’ distribuzzjoni determinati mill-Pjan ta’ Struttura; (ii) monumenti nazzjonali; (iii) parks nazzjonali; (iv) ġonna nazzjonali; (v) oqsma industrijali; (vi) portijiet; (vii) ajruporti; (viii) territorji oħra, stabbilimenti, bini u oġġetti elenkati fir-Raba’ Skeda li tinsab mal-Att dwar il-Gvern Lokali (Kapitolu 363 tal-Liġijiet ta’ Malta) għandhom ikunu diretti mill-Ministru responsabbli għall-Uffiċċju Elettorali, li għandu jaġixxi fuq ir-rakkomandazzjoni tal- Il-Kumitat tal-Ismijiet tat-Triq Għawdex wara li dan il-kumitat jikkonsulta mal-Kunsilli Lokali kollha tal-lokalitajiet li jmissu maż-żona li se tissemma hekk.